Asiakastietojen ja asiakaskäyntien
kirjaus- ja tilastointiohjelma

Versio 6.0
Version 6.0 tärkeimmät uudet ominaisuudet ovat lyhyesti:
 • Muistioiden tietoturvaa parannettu merkittävästi siten, että jokainen käyttäjä voi lukita omien asiakkaidensa asiakas-, lausunto- ja käyntimuistiot muilta käyttäjiltä. Lukitukset on mahdollista asettaa myös käyttäjäryhmäkohtaisesti, esim. työryhmä- tai ammattinimike- (psykologit, sosiaalityöntekijät jne.) -kohtaisesti.

 • Tallennusikkunoiden jäsentelyä on selkiytetty välilehtien avulla.

 • Tallennustehtävästä toiseen siirtyminen (asiakkaat <-> asiakashaku <-> käynnit) helpompaa.

 • Päivämäärien tallennus uudistettu. Esim. kuluvan päivän syöttämiseen riittää pelkkä päivän numero.

 • Tallennusikkunoissa voidaan siirtyä kenttien välillä ilman hiirtä.

 • Asiakastietojen tallennuksessa viimeksi käytetyt tiedot voidaan näppäinpainalluksella toistaa (monistaa) seuraaville asiakkaille. Helpottaa esim. muiden perheenjäsenten perustietojen tallennusta.

 • Asiakashakuikkuna voidaan avata ja sulkea yhden näppäimen painalluksella. Asiakashaun käyttöliittymää nopeutettu; vähemmän näppäinten käyttöä.

 • Käyntien tallennuksessa viimeksi käytetty suoritemäärä voidaan näppäinpainalluksella toistaa (monistaa) seuraaville käyntikirjauksille. Helpottaa tallennusta esim. työryhmätapauksissa kun kirjaus tehdään usealle työntekijälle.

 • Käyntien tallennuksessa muut perheenjäsenet jatkuvasti näkyvissä ilman eri kutsua.

 • Työntekijän valinta hakulistalta. Hakulista voidaan järjestää nimen, numeron tai tehtävänimikkeen mukaan.

 • Uudet nimikkeet saadaan heti lisäyksen jälkeen käyttöön ilman tallennusikkunan sulkemista.

 • Asiakas- ja käyntimuistiot jatkuvasti näkyvissä ilman eri kutsua. Muistioiden tallennusalustan kokoa suurennettu ja kirjasintyyli (fontti) vaihdettu selkeämmäksi.

 • Kaikki saman perhetunnisteen käyntitapahtumat nähtävissä ja selailtavissa kuvaruudulla.

 • Käynti- ja muun työn kirjaustapahtumat näytetään oletusarvoisesti käännetyssä päivämääräjärjestyksessä (uusimmat ensin).

 • Raporttien ulkoasua parenneltu ja terminologiaa selkiytetty.


kuvaruutu- ja tulostusesimerkkejä

ohjelman etusivulle


Pyydä lisätietoja:

Master Data Oy
info@masterdata.fi
www.masterdata.fi